Športovo-technická komisia
VK-STK-2017/2018-0126
sťažnosť
ŠTK sťažnosť odstupuje na riešenie KR.
Rozhodnutie: VK-STK-2017/2018-0126
Klub: TJ Ipeľské Predmostie
Dátum zaevidovania: 11.06.2018 11:22
Dátum vyriešenia: 11.06.2018 11:23
Stav: Vyriešené