Športovo-technická komisia
VK-STK-2017/2018-0125
oznámenie.
ŠTK oznámenie berie na vedomie.
Rozhodnutie: VK-STK-2017/2018-0125
Dátum zaevidovania: 11.06.2018 11:21
Dátum vyriešenia: 11.06.2018 11:21
Stav: Vyriešené