Športovo-technická komisia
VK-STK-2017/2018-0082
zmena termínu
ŠTK súhlasí.
Rozhodnutie: VK-STK-2017/2018-0082
Klub: TJ Ipeľské Predmostie
Dátum zaevidovania: 09.04.2018 21:54
Stav: Nové