Disciplinárna komisia
VK-DK-2018/2019-0018
ÚS č.26 - 2019
D56 FO Malé Zlievce , Na základe nesplnenia povinnosti, uloženej v D55( splniť záväzok voči ObFZ za MZF - mesiac november , v tomto čase už aj za mesiac december 2018) v stanovej lehote pod hrozbou uloženia ochranného opatrenia, podľa čl. 43/5 DP a čl. 64/2,4 DP, ukladá klubu DS- pokuta 200€, zákaz transferov hráčov a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 18.1.2019 do uhradenia záväzku voči ObFZ. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát ObFZ.
Rozhodnutie: VK-DK-2018/2019-0018
Klub: FO Malé Zlievce
Dátum zaevidovania: 30.01.2019 18:02
Stav: Nové
POKUTY