Disciplinárna komisia
VK-DK-2018/2019-0017
ÚS č.25 - 2019
D55 FO Malé Zlievce , na základe podnetu sekretariátu OBFZ V. Krtíš a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac november 2018 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP, DS - upozornenie. Podľa Čl. 64/2, 6 DP OBFZ V.Krtíš stanovuje novú lehotu úhrady MZF do 17.1.2019 a zároveň podľa čl. 64/7 DP upozorňuje, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DS podľa čl. 43/2 DP (pozastavenie súťažnej činnosti družstva, ďalšia pokuta, zákaz transferov a odobratie bodov atď.). FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát OBFZ V.Krtíš doklad o úhrade nedoplatku. Poplatok 10,-€ v MZF.
Rozhodnutie: VK-DK-2018/2019-0017
Klub: FO Malé Zlievce
Dátum zaevidovania: 30.01.2019 17:57
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
D55 FO Malé Zlievce , na základe podnetu sekretariátu OBFZ V. Krtíš a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac november 2018 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP, DS - upozornenie. Podľa Čl. 64/2, 6 DP OBFZ V.Krtíš stanovuje novú lehotu úhrady MZF do 17.1.2019 a zároveň podľa čl. 64/7 DP upozorňuje, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DS podľa čl. 43/2 DP (pozastavenie súťažnej činnosti družstva, ďalšia pokuta, zákaz transferov a odobratie bodov atď.). FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát OBFZ V.Krtíš doklad o úhrade nedoplatku. 10 EUR 30.01.2019 17:58