Disciplinárna komisia
VK-DK-2018/2019-0016
ÚS č.21 - 2018
D54 Jozef Filkus 1015188, FO Malé Zlievce, HNS, čl. 49/1c DP, čl. 12/3 DP ; Pozastavenie výkonu športu a funkcie na 24 mesiacov nepodm. od 5.11.2018 do 5.11.2020, pokuta 100,- €. Poplatok 10,- € v MZF.
Rozhodnutie: VK-DK-2018/2019-0016
Klub: FO Malé Zlievce
Dátum zaevidovania: 17.12.2018 17:09
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jozef Filkus D54 Jozef Filkus 1015188, FO Malé Zlievce, HNS, čl. 49/1c DP, čl. 12/3 DP ; Pozastavenie výkonu športu a funkcie na 24 mesiacov nepodm. od 5.11.2018 do 5.11.2020, 10 EUR 17.12.2018 17:10
POKUTY