Disciplinárna komisia
VK-DK-2018/2019-0015
ÚS č.20 - 2018
D52 Pozastavenie výkonu športu a funkcie pre Jozef Filkus 1015188, FO Malé Zlievce do vyriešenia prípadu. Bez poplatku. D53 FO Malé Zlievce – nedodanie videozáznamu v stanovenom termíne. Disciplinárna sankcia pokuta 100,- €. Čl. 64/1 DP, čl. 12/6 DP, čl. 32 RS. Poplatok 10,- € v MZF.
Rozhodnutie: VK-DK-2018/2019-0015
Klub: FO Malé Zlievce
Dátum zaevidovania: 01.12.2018 15:34
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
D53 FO Malé Zlievce – nedodanie videozáznamu v stanovenom termíne. 10 EUR 01.12.2018 15:34
POKUTY