Disciplinárna komisia
VK-DK-2017/2018-0023
ÚS č.44
D74 Ladislav Karvai 1179609, TJ Ipeľské Predmostie dosp., HNS, čl. 46/1b, 46 /2 DP, 2 MFS nepodm. od 14.5.2018. Poplatok 10,- € v MZF. D75 Lukáš Matikovský 1180220, TJ Sklabiná dosp., ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 14.5.2018. Poplatok 10,- € v MZF. D76 Benjamin Kliment 1265418, TJ Sklabiná dosp., žiadosť o zmenu trestu . DK žiadosti nevyhovuje. Poplatok 10,- € v MZF.
Rozhodnutie: VK-DK-2017/2018-0023
Dátum zaevidovania: 31.05.2018 21:47
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ladislav Karvai D74 Ladislav Karvai 1179609, TJ Ipeľské Predmostie dosp., HNS, čl. 46/1b, 46 /2 DP, 2 MFS nepodm. od 14.5.2018. 10 EUR 31.05.2018 21:48
Lukáš Matikovský D75 Lukáš Matikovský 1180220, TJ Sklabiná dosp., ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 14.5.2018. 10 EUR 31.05.2018 21:49
Benjamín Kliment D76 Benjamin Kliment 1265418, TJ Sklabiná dosp., žiadosť o zmenu trestu . DK žiadosti nevyhovuje 10 EUR 31.05.2018 21:50