Disciplinárna komisia
VK-DK-2017/2018-0022
ÚS č.43
D68 Kornel Faršang 1088286, TJ Stredné Plachtince dosp., HNS –urážka R, čl. 48 1/b, 48 2/b DP, 3 MFS nepodm. od 7.5.2018. Poplatok 10,- € v MZF. D69 Erik Šarpataky 1320512, TJ Stredné Plachtince dosp., HNS – urážka R, čl. 48 1/b, 48 2/b DP, 3 MFS nepodm. od 7.5.2018. Poplatok 10,- € v MZF. D70 Pavol Kalmár 1228798, TJ Kamenné Kosihy dosp., 5x ŽK, čl. 37/5 DP, 1 MFS nepodm. od 9.5.2018. Poplatok 10,- € v MZF. D71 Adrián Záhorszki 1265437, TJ Ipeľ. Predmostie dosp., ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 9.5.2018. Poplatok 10,- € v MZF. D72 Benjamin Kliment 1265418, TJ Sklabiná dosp., HNS – urážka R, čl.48 1/b, 48 2/b DP, 3 MFS nepodm. od 9.5.2018. Poplatok 10,- € v MZF. D73 TJ Veľké Zlievce, opakované nedohranie MFS, čl. 64/1a DP, čl. 26/k RS ObFZ. Pokuta 100,- €. Poplatok 10,- € v MZF.
Rozhodnutie: VK-DK-2017/2018-0022
Dátum zaevidovania: 31.05.2018 21:39
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Kornel Faršang D68 Kornel Faršang 1088286, TJ Stredné Plachtince dosp., HNS –urážka R, čl. 48 1/b, 48 2/b DP, 3 MFS nepodm. od 7.5.2018 10 EUR 31.05.2018 21:40
Erik ŠARPATAKY D69 Erik Šarpataky 1320512, TJ Stredné Plachtince dosp., HNS – urážka R, čl. 48 1/b, 48 2/b DP, 3 MFS nepodm. od 7.5.2018. 10 EUR 31.05.2018 21:40
Pavol Kalmár D70 Pavol Kalmár 1228798, TJ Kamenné Kosihy dosp., 5x ŽK, čl. 37/5 DP, 1 MFS nepodm. od 9.5.2018. 10 EUR 31.05.2018 21:42
Adrián Záhorszki D71 Adrián Záhorszki 1265437, TJ Ipeľ. Predmostie dosp., ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 9.5.2018. 10 EUR 31.05.2018 21:42
Benjamín Kliment D72 Benjamin Kliment 1265418, TJ Sklabiná dosp., HNS – urážka R, čl.48 1/b, 48 2/b DP, 3 MFS nepodm. od 9.5.2018. 10 EUR 31.05.2018 21:43
D73 TJ Veľké Zlievce, opakované nedohranie MFS, čl. 64/1a DP, čl. 26/k RS ObFZ. Pokuta 100,- €. 10 EUR 31.05.2018 21:44
POKUTY