Disciplinárna komisia
VK-DK-2017/2018-0019
ÚS č.40
D62 Erik Kremničan – R, čl. 63/1b, 2b DP, pozastavenie činnosti R na 1 mesiac nepodm.od 9.4.2018 do 9.5. 2018. Poplatok 10,- € na ObFZ V. Krtíš. D63 Michaela Vlkolenská, ved. družstva TJ Bátorová, Žiaci U15, pozastavenie činnosti na 1 mesiac nepodm. od 19.4.2018 do 19.5.2018; čl. 53/3b DP. Poplatok 5,- € v MZF. D64 Balázs Buriš 1180756, TJ Op. Nová Ves, žiadosť o zmenu trestu. DK žiadosť zamieta. Poplatok 10,- € v MZF.
Rozhodnutie: VK-DK-2017/2018-0019
Dátum zaevidovania: 30.04.2018 08:06
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michaela Vlkolenská D63 Michaela Vlkolenská, ved. družstva TJ Bátorová, Žiaci U15, pozastavenie činnosti na 1 mesiac nepodm. od 19.4.2018 do 19.5.2018; čl. 53/3b DP. 5 EUR 30.04.2018 08:09
Balázs Buriš D64 Balázs Buriš 1180756, TJ Op. Nová Ves, žiadosť o zmenu trestu. DK žiadosť zamieta 10 EUR 30.04.2018 08:10