Disciplinárna komisia
VK-DK-2017/2018-0018
ÚS č.39
D55 Ladislav Berecký 1164890, FK Lesenice , čl. 49/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 MFS nepodm. od 9. 4. 2018. Poplatok 10,- € v MZF. D56 Ján Vilhan 1197688, OFK Dačov Lom , čl. 49/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 MFS nepodm. od 9. 4. 2018. Poplatok 10,- € v MZF. D57 Jakub Havrila 1164778, TJ Sklabiná , čl. 49/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 MFS nepodm. od 9. 4. 2018. Poplatok 10,- € v MZF. D58 Balázs Buriš 1180756, TJ Opat. N. Ves , čl. 49/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 MFS nepodm. od 9. 4. 2018. Poplatok 10,- € v MZF. D59 Jozef Berky 1256618 TJ Sklabiná , čl. 49/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 MFS nepodm. od 9. 4. 2018. Poplatok 10,- € v MZF. D60 DK berie na vedomie písomné vyjadrenie klubov TJ Sklabiná a TJ Opat. Nová Ves. Bez poplatku. D61 DK na základe podnetu FK Lesenice vyzýva vedúcu mužstva žiakov TJ Bátorová - Michaela Vlkolenská , aby sa písomne vyjadrila ( mailom, cez ISSF ) k neoprávnenému štartu hráčov v ich mužstve v zápase TJ Bátorová-FK Lesenice. Termín do 17.4.2018. Bez poplatku.
Rozhodnutie: VK-DK-2017/2018-0018
Dátum zaevidovania: 30.04.2018 07:58
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ladislav Berecký D55 Ladislav Berecký 1164890, FK Lesenice , čl. 49/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 MFS nepodm. od 9. 4. 2018. 10 EUR 30.04.2018 07:59
Ján Vilhan D56 Ján Vilhan 1197688, OFK Dačov Lom , čl. 49/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 MFS nepodm. od 9. 4. 2018. 10 EUR 30.04.2018 08:00
Jakub Havrila D57 Jakub Havrila 1164778, TJ Sklabiná , čl. 49/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 MFS nepodm. od 9. 4. 2018 10 EUR 30.04.2018 08:01
Balázs Buriš D58 Balázs Buriš 1180756, TJ Opat. N. Ves , čl. 49/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 MFS nepodm. od 9. 4. 2018. 10 EUR 30.04.2018 08:02
Jozef Berky D59 Jozef Berky 1256618 TJ Sklabiná , čl. 49/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 MFS nepodm. od 9. 4. 2018. 10 EUR 30.04.2018 08:03