Disciplinárna komisia
VK-DK-2017/2018-0016
ÚS č.19/17
D50 DK berie na vedomie odvolanie FO Malé Zlievce proti rozhodnutiu DK č. D41 zo dňa 25.10.2017. - DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 14.11.2017 o 15:oo hod. AR1, AR2 (Kremničan, Majer). V prípade, že z vážnych dôvodov sa nemôžu zúčastniť, zašlú písomné stanovisko k udalostiam z MFS Malé Zlievce – Veľké Zlievce zo dňa 22.10.2017.
Rozhodnutie: VK-DK-2017/2018-0016
Klub: FO Malé Zlievce
Dátum zaevidovania: 30.11.2017 18:16
Stav: Nové