Disciplinárna komisia
VK-DK-2017/2018-0015
ÚS č.18/17
D44 Štefan Gemer 1131430, TJ Kam. Kosihy HNS, čl. 49/1b, 2b DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 MFS nepodm. od 30.10.2017. Poplatok 10,- € v MZF. D45 Lukáš Laššan 1254291, TJ Modrý Kameň ČK po 2. ŽK, čl. 37/3 DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodm. od 30.10.2017. Poplatok 10,- € v MZF. D46 Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5. ŽK, čl. 37/5 DP od 30.10.2017 na 1 MFS nepodm. - Zoltán Balla 1032388, TJ Kam. Kosihy. Poplatok 10,- € v MZF. D47 TJ Balog n/Ipľ. – HNS priaznivcov v MFS Balog n/I – Záhorce, čl. 58/2a, 3 DP, pokuta 30,- €. Poplatok 10,- € v MZF. D48 DK na základe podnetu FK Lesenice a po vzhliadnutí videozáznamu z MFS Sklabiná – Lesenice neukladá žiadne DO. Poplatok 10,- € v MZF. D49 DK na základe podnetu OFK Veľká Čalomija doporučuje klubom TJ Op. N. Ves a FK Lesenice vyrovnanie pohľadávok za prestupy hráčov. Lehota do : 14.11.2017
Rozhodnutie: VK-DK-2017/2018-0015
Dátum zaevidovania: 30.11.2017 18:09
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Štefan Gemer D44 Štefan Gemer 1131430, TJ Kam. Kosihy HNS, čl. 49/1b, 2b DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 MFS nepodm. od 30.10.2017. 10 EUR 30.11.2017 18:10
Lukáš Laššan D45 Lukáš Laššan 1254291, TJ Modrý Kameň ČK po 2. ŽK, čl. 37/3 DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodm. od 30.10.2017. 10 EUR 30.11.2017 18:11
Zoltán Balla D46 Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5. ŽK, čl. 37/5 DP od 30.10.2017 na 1 MFS nepodm. - Zoltán Balla 1032388, TJ Kam. Kosihy 10 EUR 30.11.2017 18:12
D47 TJ Balog n/Ipľ. – HNS priaznivcov v MFS Balog n/I – Záhorce, čl. 58/2a, 3 DP, pokuta 30,- €. 10 EUR 30.11.2017 18:13
D48 DK na základe podnetu FK Lesenice a po vzhliadnutí videozáznamu z MFS Sklabiná – Lesenice neukladá žiadne DO. 10 EUR 30.11.2017 18:15
POKUTY