Disciplinárna komisia
VK-DK-2017/2018-0014
ÚS č.17/17
D39 Imrich Kalmár 1252582, FK Bušince ČK po 2. ŽK, čl. 37/3 DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodm. od 23.10.2017. Poplatok 10,- € v MZF. D40 Roderik Antolík 1265982, TJ Op. Nová Ves HNS, 49/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 MFS nepodm. od 23.10.2017. Poplatok 10,- € v MZF. D41 FO Malé Zlievce za porušenie čl. 19f RS ( nezabezpečenie vhodného občerstvenia pre R a AR ), čl. 64/1a,čl. 12/6 DP, pokuta 20,- €. Poplatok 10,- € v MZF. D42 DK žiada TJ Sklabiná o doručenie videozáznamu z MFS Sklabiná – Lesenice zo dňa 22.10.2017. Termín dodania : do 14:oo hod. dňa 31.10.2017 (utorok). Bez poplatku. D43 Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5. ŽK, čl. 37/5 DP od 23.10.2017 na 1 MFS nepodm.: - Jozef Berky 1256618, TJ Sklabiná, poplatok 10,- € v MZF, - Pavol Toman 1261496, FO Malé Zlievce, poplatok 10,- € v MZF, - Peter Filip 1165608, FK Záhorce, poplatok 10,- € vMZF, - Tomáš Hampachel 1179360, TJ Kam. Kosihy, poplatok 10,- € v MZF;
Rozhodnutie: VK-DK-2017/2018-0014
Dátum zaevidovania: 29.10.2017 08:51
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Imrich Kalmár D39 Imrich Kalmár 1252582, FK Bušince ČK po 2. ŽK, čl. 37/3 DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodm. od 23.10.2017. 10 EUR 29.10.2017 08:53
Roderik Antolík D40 Roderik Antolík 1265982, TJ Op. Nová Ves HNS, 49/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 MFS nepodm. od 23.10.2017. 10 EUR 29.10.2017 08:54
D41 FO Malé Zlievce za porušenie čl. 19f RS ( nezabezpečenie vhodného občerstvenia pre R a AR ), čl. 64/1a,čl. 12/6 DP, pokuta 20,- €. 10 EUR 29.10.2017 08:55
Jozef Berky D43 Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5. ŽK, čl. 37/5 DP od 23.10.2017 na 1 MFS nepodm.: - Jozef Berky 1256618, TJ Sklabiná, poplatok 10,- € v MZF, 10 EUR 29.10.2017 08:58
Tomáš Hampachel Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5. ŽK, čl. 37/5 DP od 23.10.2017 na 1 MFS nepodm.: - Tomáš Hampachel 1179360, TJ Kam. Kosihy, poplatok 10,- € v MZF; 10 EUR 29.10.2017 08:59
Peter Filip Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5. ŽK, čl. 37/5 DP od 23.10.2017 na 1 MFS nepodm.: - Peter Filip 1165608, FK Záhorce, poplatok 10,- € vMZF, 10 EUR 29.10.2017 09:00
Pavol Toman Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5. ŽK, čl. 37/5 DP od 23.10.2017 na 1 MFS nepodm.: - Pavol Toman 1261496, FO Malé Zlievce, poplatok 10,- € v MZF, 10 EUR 29.10.2017 09:01
POKUTY