Disciplinárna komisia
VK-DK-2017/2018-0013
ÚS č.16/17
D38 Branislav Beták, lekár mužstva Modrý Kameň, HNS voči delegovanej osobe, čl. 48/1c, 2b, čl.12/4 DP, pozastavenie výkonu funkcie na 4 MFS nepodm.od 16.10.2017, pokuta 30,- €. Poplatok 10,-€ v MZF.
Rozhodnutie: VK-DK-2017/2018-0013
Dátum zaevidovania: 29.10.2017 08:42
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
D38 Branislav Beták, lekár mužstva Modrý Kameň, HNS voči delegovanej osobe, čl. 48/1c, 2b, čl.12/4 DP, pozastavenie výkonu funkcie na 4 MFS nepodm.od 16.10.2017, 10 EUR 29.10.2017 08:43
POKUTY