Disciplinárna komisia
VK-DK-2017/2018-0012
ÚS č.15/17
D32 Mário Kováč 1263442, FK Bušince ČK po 2. ŽK, čl. 37/3 DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodm. od 9.10.2017; Poplatok 10,- € v MZF. D33 Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5. ŽK, čl.37/5 DP na 1 MFS nepodm. od 9.10.2017 : - Viktor Rég 1234435, TJ Op. Nová Ves, poplatok 10,- € v MZF; - Vladimír Vozár 1148622, OFK Str. Plachtince, poplatok 10,- € v MZF. D34 FK Lesenice – žiadosť o odpustenie zvyšku trestu po uplynutí polovice pre Roland Radoš 1172020. DK žiadosť zamieta.Poplatok 10,- € v MZF. D35 DK na základe podnetu TJ Kam. Kosihy a na základe vzhliadnutého videozáznamu z MFS M. Kameň – Kam. Kosihy zo dňa 24.9.2017 mužstvu TJ Kam. Kosihy ukladá pokarhanie v zmysle čl.11/1, čl.48/4 DP.Zároveň upozorňuje mužstvo na možné dôsledky v prípade opakovania DO. Poplatok 10,- € v MZF. D36 DK na základe podnetu TJ Kam. Kosihy a na základe vzhliadnutého videozáznamu z MFS M. Kameň – Kam. Kosihy zo dňa 24.9.2017, mužstvu TJ Slovan M. Kameň ukladá pokutu 30,- €, čl.48/4, čl. 12/6, Čl. 47/4 DP. Poplatok 10,- € v MZF. D37 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19.10.2017 - o 15:oo hod. delegáta MFS M. Kameň – Lesenice, p. Chriena - o 15:15 hod. hlavného usporiadateľa MFS M. Kameň – Lesenice, p. Hudáča (1976)
Rozhodnutie: VK-DK-2017/2018-0012
Dátum zaevidovania: 29.10.2017 08:30
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Mário Kováč D32 Mário Kováč 1263442, FK Bušince ČK po 2. ŽK, čl. 37/3 DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodm. od 9.10.2017 10 EUR 29.10.2017 08:31
Viktor Rég D33 Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5. ŽK, čl.37/5 DP na 1 MFS nepodm. od 9.10.2017 : - Viktor Rég 1234435, TJ Op. Nová Ves, poplatok 10,- € v MZF; 10 EUR 29.10.2017 08:32
Vladimír Vozár D33 Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5. ŽK, čl.37/5 DP na 1 MFS nepodm. od 9.10.2017 : - Vladimír Vozár 1148622, OFK Str. Plachtince, poplatok 10,- € v MZF. 10 EUR 29.10.2017 08:34
Roland Radoš D34 FK Lesenice – žiadosť o odpustenie zvyšku trestu po uplynutí polovice pre Roland Radoš 1172020. DK žiadosť zamieta. 10 EUR 29.10.2017 08:35
D35 DK na základe podnetu TJ Kam. Kosihy a na základe vzhliadnutého videozáznamu z MFS M. Kameň – Kam. Kosihy zo dňa 24.9.2017 mužstvu TJ Kam. Kosihy ukladá pokarhanie v zmysle čl.11/1, čl.48/4 DP.Zároveň upozorňuje mužstvo na možné dôsledky v prípade opakovania DO. 10 EUR 29.10.2017 08:37
D36 DK na základe podnetu TJ Kam. Kosihy a na základe vzhliadnutého videozáznamu z MFS M. Kameň – Kam. Kosihy zo dňa 24.9.2017, mužstvu TJ Slovan M. Kameň ukladá pokutu 30,- €, čl.48/4, čl. 12/6, Čl. 47/4 DP. 10 EUR 29.10.2017 08:37
POKUTY