Disciplinárna komisia
VK-DK-2017/2018-0011
ÚS č.14/17
D31 Maroš Buček 1168018, TJ Balog n/Ipľom SH, čl.45/1, 2b DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 8 MFS nepodm. od 25.9.2017. DK zároveň berie na vedomie vyjadrenie menovaného k danému incidentu. Poplatok 10,- € v MZF.
Rozhodnutie: VK-DK-2017/2018-0011
Dátum zaevidovania: 29.10.2017 08:23
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Maroš Buček D31 Maroš Buček 1168018, TJ Balog n/Ipľom SH, čl.45/1, 2b DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 8 MFS nepodm. od 25.9.2017. 10 EUR 29.10.2017 08:24