Rozhodnutia
VK-KR-2018/2019-0016štartovné na HT
VK-KR-2018/2019-0015poplatok za delegáta
VK-KR-2018/2019-0014poplatok za DS
VK-KR-2018/2019-0013Poplatok za R
VK-KR-2018/2019-0012Poplatok za R
VK-KR-2018/2019-0011Poplatok za R
VK-KR-2018/2019-0010Poplatok za R
VK-KR-2018/2019-0009Poplatok za R
VK-KR-2018/2019-0008Poplatok za R
VK-KR-2018/2019-0007Poplatok za R
VK-KR-2018/2019-0006Poplatok za R
VK-KR-2018/2019-0005Poplatok za R
VK-KR-2018/2019-0004Poplatok za R
VK-KR-2018/2019-0003Poplatok za R
VK-KR-2018/2019-0002Poplatok za R
VK-KR-2018/2019-0001Poplatok za R