Disciplinárna komisia
VK-DK-2017/2018-0009
ÚS č.13/17
D25 Maroš Buček 1168018, TJ Balog n/Ipľom, dosp., pozastavenie výkonu športovej činnosti až do vyriešenia prípadu. Bez poplatku; Menovaný v lehote do 12:oo hod. dňa 4.10.2017 zašle na ObFZ písomné stanovisko k zákroku v cca 60. min. MFS Sklabiná – Balog n/I, pri ktorom došlo k zraneniu DH č. 15. D26 Milan Fedeš 1356281, FK Záhorce, ČK po 2. ŽK, čl. 37/3 DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodm. od 25.9.2017; Poplatok 10,- € v MZF. D27 Roland Radoš 1172020, FK Lesenice, HNS, čl. 48/1c, 2b, DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 MFS nepodm. od 25.9.2017; Poplatok 10,- € v MZF. D28 Gabriel Povaľač 1156011, TJ Kam. Kosihy, HNS čl. 46/1c DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodm. od 25.9.2017; Poplatok 10,- € v MZF. D29 Slavomír Štefan 1152716, TJ M. Kameň, ČK po 2. ŽK, čl. 37/3 DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodm. od 25.9.2017; Poplatok 10,- € v MZF. D30 DK žiada TJ Modrý Kameň o doručenie videozáznamu z MFS M. Kameň – K. Kosihy zo dňa 24.9.2017. Termín dodania : do 12:oo hod. dňa 4.10.2017; Bez poplatku.
Rozhodnutie: VK-DK-2017/2018-0009
Dátum zaevidovania: 30.09.2017 10:07
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Milan Fedeš D26 Milan Fedeš 1356281, FK Záhorce, ČK po 2. ŽK, čl. 37/3 DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodm. od 25.9.2017; 10 EUR 30.09.2017 10:08
Roland Radoš D27 Roland Radoš 1172020, FK Lesenice, HNS, čl. 48/1c, 2b, DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 MFS nepodm. od 25.9.2017D27 Roland Radoš 1172020, FK Lesenice, HNS, čl. 48/1c, 2b, DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 MFS nepodm. od 25.9.2017 10 EUR 30.09.2017 10:10
Gabriel Povaľač D28 Gabriel Povaľač 1156011, TJ Kam. Kosihy, HNS čl. 46/1c DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodm. od 25.9.2017; 10 EUR 30.09.2017 10:12
Slavomír Štefan D29 Slavomír Štefan 1152716, TJ M. Kameň, ČK po 2. ŽK, čl. 37/3 DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodm. od 25.9.2017; 10 EUR 30.09.2017 10:17