Disciplinárna komisia
VK-DK-2017/2018-0007
ÚS č.10/17
D15 Lukáš Laššan 1254291, TJ Modrý Kameň, ČK po 2. ŽK, čl. 37/3 DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodm. od 4.9.2017. Poplatok 10,- € v MZF. D16 TJ Želovce za neoprávnený štart hráča v MFS žiakov Želovce – Bušince, 1.kolo; čl.53/1, čl.64/1a,4 DP – pokuta 30,- €. Poplatok 10,- € v MZF. D17 DK berie na vedomie podnet TJ Veľké Zlievce . Zároveň doporučuje TJ V. Zlievce obrátiť sa na príslušné komisie SsFZ.
Rozhodnutie: VK-DK-2017/2018-0007
Dátum zaevidovania: 30.09.2017 09:35
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Lukáš Laššan D15 Lukáš Laššan 1254291, TJ Modrý Kameň, ČK po 2. ŽK, čl. 37/3 DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodm. od 4.9.2017. 10 EUR 30.09.2017 09:35
D16 TJ Želovce za neoprávnený štart hráča v MFS žiakov Želovce – Bušince, 1.kolo; čl.53/1, čl.64/1a,4 DP – pokuta 30,- €. 5 EUR 30.09.2017 09:37
POKUTY