Disciplinárna komisia
VK-DK-2017/2018-0005
ÚS č.8/17
D8 Tibor Málik 1179979, TJ Ipeľ. Predmostie-dosp., žiadosť o odpustenie trestu. DK žiadosti vyhovuje, čl. 41/2 DP, 2 týždne podmien. od 21.8.2017 do 20.11.2017. Poplatok 10,- € v MZF. D9 Kornel Balázs 1048291, TJ Kam. Kosihy - dosp., žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. DK žiadosti vyhovuje, čl. 41/2 DP, 2 týždne podmien. od 21.8.2017 do 20.11.2017. Poplatok 10,- € v MZF. D10 Martin Oláh 1332617, FK Bušince – dosp., žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. DK žiadosťi vyhovuje, čl. 41/2 DP, 1 MFS podmien. od 21.8.2017 do 20.11.2017. Poplatok 10,- € v MZF. D11 DK na základe protestu TJ Dol. Strehová vyzýva FO Malé Zlievce na uhradenie poplatkov v zmysle Prestupového poriadku čl. 37/2 do 10.9.2017 pod hrozbou disciplinárnych sankcií. Bez poplatku. D12 DK upozorňuje futbalové kluby, že ak hráč obdrží ČK, má automaticky zastavenú činnosť do vyriešenia prípadu. ( z dôvodu, že sa odohrajú 2 súťažné kolá v priebehu týždňa ).
Rozhodnutie: VK-DK-2017/2018-0005
Dátum zaevidovania: 26.08.2017 11:20
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tibor Málik D8 Tibor Málik 1179979, TJ Ipeľ. Predmostie-dosp., žiadosť o odpustenie trestu. DK žiadosti vyhovuje, čl. 41/2 DP, 2 týždne podmien. od 21.8.2017 do 20.11.2017 10 EUR 26.08.2017 11:20
Kornél Balázs D9 Kornel Balázs 1048291, TJ Kam. Kosihy - dosp., žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. DK žiadosti vyhovuje, čl. 41/2 DP, 2 týždne podmien. od 21.8.2017 do 20.11.2017 10 EUR 26.08.2017 11:21
Martin Oláh D10 Martin Oláh 1332617, FK Bušince – dosp., žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. DK žiadosťi vyhovuje, čl. 41/2 DP, 1 MFS podmien. od 21.8.2017 do 20.11.2017. 10 EUR 26.08.2017 11:22