Disciplinárna komisia
VK-DK-2017/2018-0004
ÚS č.7/17
D5 Roderik Antolík 1265982, Op. N. Ves ČK po 2. ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 14.8.2017. Poplatok 10,- € v MZF. D6 Martin Oláh 1332617, FK Bušince HNS, čl.48/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športu na 2 MFS nepodm. od 14.8.2017. Poplatok 10,- € v MZF. D7 TJ Slovan Modrý Kameň – žiadosť o zmenu trestu hráča Július Matuška č. 1165076. DK žiadosť zamieta. Poplatok 10,-€ v MZF.
Rozhodnutie: VK-DK-2017/2018-0004
Dátum zaevidovania: 26.08.2017 11:14
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Roderik Antolík D5 Roderik Antolík 1265982, Op. N. Ves ČK po 2. ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 14.8.2017. 10 EUR 26.08.2017 11:15
Martin Oláh D6 Martin Oláh 1332617, FK Bušince HNS, čl.48/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športu na 2 MFS nepodm. od 14.8.2017 10 EUR 26.08.2017 11:16
Július Matuška D7 TJ Slovan Modrý Kameň – žiadosť o zmenu trestu hráča Július Matuška č. 1165076. DK žiadosť zamieta. 10 EUR 26.08.2017 11:17