Disciplinárna komisia
VK-DK-2017/2018-0003
ÚS č.6/17
D1 Tibor Málik 1179979, TJ Ip. Predmostie, dosp. čl. 53/1, 2b DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac nepodm. od 10.8.2017. Poplatok 10,- € v MZF. D2 TJ Ipeľské Predmostie, čl. 53/1, čl. 64/1, 4 DP, pokuta 30,- €. Poplatok 10,- € v MZF. D3 Kornél Balázs 1048291 TJ V. Čalomija, dosp. čl. 53/1, 2b DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac nepodm. od 10.8.2017. Poplatok 10,- € v MZF. D4 TJ Kamenné Kosihy, čl. 53/1, čl. 64/1, 4 DP, pokuta 30,- €. Poplatok 10,- € v MZF.
Rozhodnutie: VK-DK-2017/2018-0003
Dátum zaevidovania: 26.08.2017 11:06
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tibor Málik D1 Tibor Málik 1179979, TJ Ip. Predmostie, dosp. čl. 53/1, 2b DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac nepodm. od 10.8.2017. 10 EUR 26.08.2017 11:07
D2 TJ Ipeľské Predmostie, čl. 53/1, čl. 64/1, 4 DP, pokuta 30,- €. 10 EUR 26.08.2017 11:08
Kornél Balázs D3 Kornél Balázs 1048291 TJ V. Čalomija, dosp. čl. 53/1, 2b DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac nepodm. od 10.8.2017. 10 EUR 26.08.2017 11:10
D4 TJ Kamenné Kosihy, čl. 53/1, čl. 64/1, 4 DP, pokuta 30,- €. 10 EUR 26.08.2017 11:11
POKUTY