Disciplinárna komisia
VK-DK-2016/2017-0009
ÚS č.15
D50 Marek Mišt 1266409, ŠK Vinica – dorast , HNS čl. 45/1,2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodm. od 17.10.2016. Poplatok 5,- € v MZF. D51 Tibor Rácz 1138504, OFK Bušince – dosp., HNS čl. 48/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 MFS nepodm. od 10.10.2016. Poplatok 10,- € v MZF. D52 Denis Koštiaľ 1266833, TJ Čebovce – dorast , žiadosť o odpustenie trestu. DK žiadosti nevyhovuje. Poplatok 5,- € v MZF. D53 DK predvoláva na zasadnutie dňa 26.10.2016 o 15.3o hod. na sekretariát ObFZ : - Eduard Mačuda –R v MFS Op. N. Ves – Balog n/Ipľom - Štefan Pohánka – AR 1 v MFS Op. N. Ves – Balog n/Ipľom - Gabriel Zolcer – vedúci mužstva TJ Balog n/Ipľom – dosp. Bez poplatku. D54 Kristián Radoš 1241128, TJ Balog n/Ipľom –dosp. , DK pozastavuje výkon športovej činnosti až do vyriešenia prípadu. Bez poplatku.
Rozhodnutie: VK-DK-2016/2017-0009
Dátum zaevidovania: 28.10.2016 17:59
Dátum vyriešenia: 26.08.2017 11:25
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marek Mišt D50 Marek Mišt 1266409, ŠK Vinica – dorast , HNS čl. 45/1,2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodm. od 17.10.2016 5 EUR 28.10.2016 18:02
Tibor Rácz D51 Tibor Rácz 1138504, OFK Bušince – dosp., HNS čl. 48/1a, 2a DP, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 MFS nepodm. od 10.10.2016. 10 EUR 28.10.2016 18:03
Denis Koštial D52 Denis Koštiaľ 1266833, TJ Čebovce – dorast , žiadosť o odpustenie trestu. DK žiadosti nevyhovuje. 5 EUR 28.10.2016 18:04