Disciplinárna komisia
VK-DK-2016/2017-0008
ÚS č.14
D44 Hassan Kliment 1319633,TJ Sklabiná – žiaci, ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP – 1 MFS nepodm. od 10.10.2016. Poplatok 5,- € v MZF. D45 Denis Koštiaľ 1266833 ,TJ Čebovce – dorast , HNS čl. 48/1a,2a DP – 2 MFS nepodm. od 10.10.2016. Poplatok 5,- € v MZF. D46 Tibor Rácz 1138504, OFK Bušince – dosp.. DK pozastavuje výkon športovej činnosti až do vyriešenia prípadu. Bez poplatku. D47 DK žiada TJ Želovce o doručenie videozáznamu z MFS Želovce – Bušince dosp. zo dňa 9.10. 2016. Termín do 12.oo hod. dňa 18.10.2016. Bez poplatku. D48 Jozef Berky 1256618, TJ Sklabiná – dosp., 5x ŽK, čl.37/5a DP – 1 MFS nepodm. od 10.10.2016. Poplatok 10,- € v MZF. D49 DK predvoláva na svoje zasadnutie na ObFZ V. Krtíš dňa 20.10.2016 : - o 15:15 hod. R Erik Kremničan - o 15:3o hod. R Gabriel Zaťko.
Rozhodnutie: VK-DK-2016/2017-0008
Dátum zaevidovania: 28.10.2016 17:52
Dátum vyriešenia: 26.08.2017 11:25
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Hasan Kliment D44 Hassan Kliment 1319633,TJ Sklabiná – žiaci, ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP – 1 MFS nepodm. od 10.10.2016. 5 EUR 28.10.2016 17:53
Denis Koštial D45 Denis Koštiaľ 1266833 ,TJ Čebovce – dorast , HNS čl. 48/1a,2a DP – 2 MFS nepodm. od 10.10.2016. 5 EUR 28.10.2016 17:54
Jozef Berky D48 Jozef Berky 1256618, TJ Sklabiná – dosp., 5x ŽK, čl.37/5a DP – 1 MFS nepodm. od 10.10.2016 10 EUR 28.10.2016 17:55