Disciplinárna komisia
VK-DK-2016/2017-0007
ÚS č.13
D42 Peter Barko 1188969, FK Bušince – dosp. 5x ŽK, 1 MFS nepodm. od 3.10.2016, čl. 37/5a DP; Poplatok 10,- € v MZF. D43 Dôrazne upozorňujeme TJ Kam. Kosihy na dodanie videozáznamu z MFS K. Kosihy – Sklabiná zo dňa 18.9.2016. Termín dodania do 12:00 hod. dňa 12.10.2016. V prípade nedodania upozor- ňujeme na možné disciplinárne opatrenie. Bez poplatku.
Rozhodnutie: VK-DK-2016/2017-0007
Klub: FK Bušince
Dátum zaevidovania: 28.10.2016 17:48
Dátum vyriešenia: 26.08.2017 11:24
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Peter Barko D42 Peter Barko 1188969, FK Bušince – dosp. 5x ŽK, 1 MFS nepodm. od 3.10.2016, čl. 37/5a DP; 10 EUR 28.10.2016 17:49